Προσωπικό με Γνώση, Εμπειρία, Αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία VIOBREATH, στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς τόσο αριθμητικά όσο και σε επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, ακολουθώντας έτσι τις σύγχρονες απαιτήσεις του χώρου της υγείας.

Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση του με σκοπό την συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση αυτού. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη εξειδίκευση του προσωπικού, αναβαθμίζοντας έτσι ταυτόχρονα και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον τελικό πελάτη.

Η VIOBREATH – Εταιρία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κορυφαίων οίκων του εξωτερικού, αναζητά Τεχνικό Ιατρικών Αναπνευστικών Μηχανημάτων, για την περαιτέρω ενδυνάμωση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης.  Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των αναπνευστικών συσκευών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο Μηχανικού Βιοϊατρικής ή από παρεμφερές Θετικό / Τεχνολογικό Τμήμα ΑΕΙ.
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
  • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Πολύ καλή γνώση του MS Office (κυρίως Excel, Word, Outlook)
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
  • Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου (Δίπλωμα Δικύκλου θα εκτιμηθεί )
  • Δυνατότητα Διενέργειας Ταξιδιών

Η εταιρία προσφέρει:

  • Δυνατότητες Εξέλιξης
  • Συνεχή Εκπαίδευση στον Τομέα των Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων
  • Φιλικό Περιβάλλον Εργασίας

 

Αίτηση – Αποστολή Βιογραφικού: info@viobreath.gr.

Log in with your credentials

Forgot your details?